Reklama
 
Blog | Dan Černohorský

Kladenské divadlo: jednání poslední. Rudé Kladno se vrací!

Co znamenal pojem Rudé Kladno za bolševických dob, věděl každý školák od první třídy. Koncentrace těžkého průmyslu a hornictví 25 kilometrů od pražského náměstí Říjnové revoluce se sochou V. I. Lenina. Výstavní klenot československého socialistického úspěchu, kde horník a dělník v továrně vládli světonázoru.

Když jsem se na Kladno v roce 1994 nastěhoval, vypadalo jak Drážďany po náletu. Špína, prach z tavících pecí, centrum města s téměř 75 tisíci obyvateli prakticky opuštěné. Evangelická farnost v ulici Generála Klapálka měla sotva pár desítek věřících, katolický kostel na náměstí starosty Pavla na tom nebyl o mnoho lépe. Dnes je to moderní, zelení oplývající město se spoustou sportovních areálů a malých zábavních klubů. S jedním kinem a dvěma divadly.

Stálý kladenský divadelní soubor vznikl v roce 1915. Kromě Prahy bylo Kladno po Brně a Plzni třetím městem se stálým českým divadlem. Přes mnohé historické i politické změny přežilo do dnešní doby. Díky blízkosti Prahy bylo jednou z oblíbených štací absolventů DAMU a později slavných českých hereček a herců (namátkou J. Obermaierová, P. Oliva, M. Pavlata, J. Satoranský, D. Batulková, N. Boudová, M. Hanuš a mnoho dalších).

Tolik velmi stručná historie (víc informací třeba zde: Divadelní Encyklopedie).

Jako mnoho ostatních divadel je i Městské divadlo Kladno (spolu s divadlem Lampion) společnost 100% vlastněná městem. Je proto logické, že se změny politických reprezentací, vzešlých z komunálních voleb, promítají i do jeho vedení. A je to i pochopitelné z pohledu ekonomického dozoru a správy majetku. Logiku ovšem postrádá, pokud se politik začne plést do uměleckého zadání a porušuje kontinuitu souboru a repertoáru. A to se na Kladně děje s železnou pravidelností.

Poslední změna proběhla po komunálních volbách v říjnu 2018. Volby vyhrálo uskupení Volba pro Kladno stávajícího primátora s 34,23% hlasů. Přes noc sestavená koalice ODS (20,82%), KDU-STAN-TOP09 (13,67%), ANO 2011 (12,05%) a SPD (5,69%), i přes zvláštní nesourodost, je politickou realitou a primátorem se stal Dan Jiránek z ODS.

V červenci 2019, krátce po zahájení divadelních prázdnin, byl v době své dovolené odvolán jednatel a ředitel divadla J. Krafka. I přes protesty a stávkovou pohotovost herců a zaměstnanců divadla, občanských petic a letních happeningů na jeho podporu byl nahrazen současnou jednatelkou I. Žantovskou. Na protest odstoupil v září 2019 z funkce uměleckého šéfa J. Slánský, který nadále zůstal v souboru jako host.

Pokud by tímto byla ukončena výměna ekonomického vedení a pan Krafka pokračoval v herecké spolupráci se souborem, bylo by to politicky do určité míry pochopitelné. Vše se ovšem změnilo na začátku září, kdy se objevily informace o podaném trestním oznámení na pana Krafku od vedení města, aniž mu bylo cokoliv dopředu vytýkáno. Zhoustlá situace vyvrcholila na jednání městského zastupitelstva v září 2019, po kterém pan Krafka a obě divadelní dramaturgyně odešli z kladenského divadelního souboru (smutnou tečkou je, že se jim nikdo z vedení města ani neobtěžoval poděkovat za odvedenou mnohaletou práci).
https://www.irozhlas.cz/kultura/divadlo/kladno-zastupitelstvo-divadlo-stavka-jan-krafka_1909162108_dok

Výsledkem byla zrušená představení, vyřazení několika úspěšných her z repertoáru a zahájení divadelní sezony až v polovině října. Jenže tím snahy o vytvoření stagiony místo stálého sboru, jak se už od léta 2019 na Kladně šušká, bohužel neskončily.

Vedení města, resp. jednatelka kladenského divadla, se rozhodla svérázným způsobem využít uzavření divadel, související s krizí kolem koronaviru. Oznámila neprodloužení smluv na dobu určitou a nehereckým zaměstnancům divadla pak to, že budou někteří, po opětovném zahájení provozu, kromě své práce částečně převedeni na pozice uvolněných vrátných, pokladních a podobně (zřejmě formou: přes den zkoušky, v podvečer prodávat lístky, večer na place, v noci na vrátnici). Případně dojde k plošnému snížení úvazků. Pohovory, které následně proběhly, byly vedeny se zjevnou lustrací loajality k vedení.

Majstrštychem je ovšem aktuální vydání „Etického kodexu“ a zřízení pozice „Compliance officera“, tedy jakéhosi Podnikového důvěrníka v kombinaci s Politrukem. Bývalý umělecký šéf J. Slánský, o něm informoval na svém facebookovém profilu spolu s informací o ukončení angažmá v Kladenském divadle.

Celý „Etický kodex“ a navazující „Systém řízení compliance“ se nese v duchu bolševických manýrů s nařízeným bonzováním prohřešků a postihy, pokud tak zaměstnanec neučiní. Části dokumentu, nápadně se podobající komunistickému: „Slibuji dnes přede všemi, jako jiskra jasná…“, jen zdůrazňují mentální úroveň autora, pokoušejícího se nařídit zaměstnancům praktiky z dob, kdy jsme si o lidské důstojnosti a svobodách, mohli nechat jen zdát.

Nařízení dramaticky zasahující do ústavních práv na svobodu projevu, lidské důstojnosti, listovního tajemství, svobody pohybu, svobody myšlení a svědomí a v neposlední řadě do práva na obhajobu, práva vyjadřovat se k důkazům a navrhovat je a práva odepřít výpověď, může v demokratické společnosti nařídit jen duševní a morální mrzák.

Obávám se, že tato fraška je definitivně posledním jednáním v historii kladenského divadelního souboru. Nedokážu si totiž představit člověka, který by podobný škvár dokázal podepsat a řídit se jím. Podpis pod ním si v ničem nezadá s vynuceným podpisem spolupráce s StB v dobách Rudého Kladna.

 

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama